foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 576 874 715
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy PolskiejKlasy pierwsze w „Akademii Bezpiecznego Puchatka”
Rozpoczęcie szkoły to dla każdego dziecka jedna z najważniejszych chwil w życiu. Ważne jest wówczas jego bezpieczeństwo. Jest to pierwszy etap osiągania samodzielności, kształtują się umiejętności społeczne, dzieci poznają zasady bezpiecznego funkcjonowania w otaczającym je świecie.

W związku z tym klasy pierwsze naszej szkoły przystąpiły do realizacji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Program ten uczy bezpiecznych zachowań na drodze, w domu, w szkole i w Internecie. Skierowany jest do uczniów klas I –pierwszych w całej Polsce. Program przygotowany został przez firmę Maspex oraz markę Puchatek – Organizatora wraz Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Metodykiem. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji. Uczniowie klasy I a i I b brali aktywny udział w zajęciach obejmujących tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz Internecie. Dzieci przyswajały sobie wyżej wymienione treści poprzez zabawę, ćwiczenia praktyczne i prezentacje multimedialne.Copyright © 2021 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.