foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 579 470 809
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy PolskiejWybieram szkołę

Komunikaty

Spotkanie z rodzicami

7 lutego 2022 roku (poniedziałek) odbędzie się zdalne spotkanie nauczycieli i wychowawców klas I – VIII z rodzicami / prawnymi opiekunami. Celem spotkania jest informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Klasy 1-3 na classroom o godz. 17:30
Klasy 4-8 na Teams o godz. 16:30Copyright © 2022 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.