foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+48 34 32 73 304
spkamienica@spkp.pl

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy PolskiejSAMORZĄD UCZNIOWSKI:

 Opiekunowie SU:

  • Nina Kazimierczak
  • Żaneta Samul

 Rada Samorządu Uczniowskiego:

  • Przewodniczący: Aleksandra Muchla
  • Z-cy Przewodniczących: Emilia Górniak
  • Skarbnik: Jagoda Mastalerz
  • Zespół do spraw uczniowskich: Julia Lisek, Aleksander Gałka

Stołówka szkolna oferuje obiady.
Uczniów korzystających ze stołówki obowiązują bloczki żywnościowe, bez okazania których obiady nie będą wydawane.
Osoby korzystające ze stołówki zobowiązane są wykupić w sekretariacie szkoły bloczki do dnia 15 każdego miesiąca.
Cena obiadu wynosi 3 zł.
Obiady wydawane są podczas przerwy obiadowej czyli po 4 godzinie lekcyjnej.
Na stołówce można kupić również herbatę. Cena herbaty wynosi 10 groszy.

W każdy piątek o godzinie 15:15 szkoła organizuje wyjazdy na pływalnię krytą w Częstochowie przy ulicy Łukasińskiego 50/68 (Miejski Dom Kultury).
Uczniowie mogą uczyć się pływać oraz doskonalić techniki pływania. Zajęcia prowadzą mgr Tomasz Morzyk i mgr Joanna Chłądzyńska.
Cena jednorazowego wyjazdu wynosi 6,00 zł
Oświadczenia rodziców dotyczące wyrażenia zgody na wyjazd dostępne są w sekretariacie szkoły.

-ODWOZY-     Rok szkolny 2019/2020
Poniedziałek
11.40     Kamienica Polska, Osiny, Wanaty ul. Spokojna / B. Zawadzka
12.40     Kamienica Polska, Wanaty ul. Spokojna, Osiny / D. Grzyb
12.40     Zawisna, Zawada, Kol.Klepaczka, Rudnik Wieki / K. Olszewska
13.40     Kamienica Polska, Osiny, Wanaty ul. Spokojna, ul. Graniczna / A. Kocjan
13.40     Zawisna, Zawada, Kol.Klepaczka, Rudnik Wieki / T. Morzyk
14.40     Kamienica Polska, Wanaty ul. Spokojna, Osiny / K. Olszewska
14.40     Zawisna, Zawada, Kol.Klepaczka, Rudnik Wieki / A. Szkop
15.20     całość +Starcza  / T. Morzyk
Wtorek
11:40     Zawisna, Zawada, Wanaty ul. Warszawska, Kol.Klepaczka, Rudnik Wielki /K. Kołtun
11.40     Kamienica Polska, Osiny, Wanaty ul. Spokojna / B. Zawadzka
12.40     Kamienica Polska, Osiny, Wanaty ul. Spokojna / A. Ludwikowska
12.40     Zawisna, Zawada, Rudnik Wielki, Kol.Klepaczka / A. Kocjan
13.40     Kamienica Polska, Osiny, Wanaty ul. Spokojna, ul.Graniczna / L. Nemsz
14.40     Kamienica Polska, Osiny, Wanaty ul. Spokojna / L. Nemsz
14.40     Zawisna, Zawada, Rudnik Wielki, Kol.KlepaczkaA. Gołda
15.20     całość +Starcza / B. Zawadzka
Środa
12.40     Kamienica Polska, Wanaty ul. Spokojna, Osiny / A. Gołda
12.40     Zawisna, Zawada, Kol.Klepaczka, Rudnik Wielki / A. Lewicka
13.40     Kamienica Polska, Wanaty ul. Spokojna, Osiny / K. Olszewska
13.40     Zawisna, Zawada, Kol.Klepaczka, Rudnik Wielki / A. Gołda
14.40     Kamienica Polska, Wanaty ul. Spokojna, Osiny / Ż. Samul
14.40     Zawisna, Zawada, Kol.Klepaczka, Rudnik Wielki +StarczaA. Gołda
15.20     całość +Wanaty, ul. Graniczna / J. Chłądzyńska
Czwartek
11.40     Zawisna , Zawada, Rudnik Wielki / B. Zawadzka
12.40     Kamienica Polska, Osiny, Wanaty ul. Spokojna / N. Kazimierczak
12.40     Zawisna, Zawada, Rudnik Wielki, Kol.Klepaczka / K. Olszewska
13.40     Kamienica Polska, Wanaty ul. Spokojna, Osiny / A. Szkop
13.40     Zawisna, Zawada, Rudnik Wielki, Kol.Klepaczka / A. Gołda
14.40     Kamienica Polska, Wanaty ul.Spokojna, Osiny / A. Lewicka
14.40     Zawisna, Zawada, Rudnik Wielki, Kol.Klepaczka / D. Grzyb
15.20     całość +Wanaty, ul. Graniczna + Starcza / T. Morzyk
Piątek
11.40     Kamienica Polska, Wanaty ul.Spokojna, Zawisna / A. Szkop
12.40     Kamienica Polska, Wanaty ul.Spokojna, Osiny / A. Ludwikowska
12.40     Zawisna, Zawada, Kol.Klepaczka, Rudnik Wielki / N. Kazimierczak
13.40     Kamienica Polska, Wanaty ul. Spokojna, Osiny, ul. Graniczna / Ż. Samul
13.40     Zawisna, Zawada, Kol.Klepaczka, Rudnik Wielki +Starcza / A. Lewicka
14.40     Kamienica Polska, Wanaty ul.Spokojna, Osiny / K. Olszewska
14.40     Zawisna, Zawada, Kol.Klepaczka, Rudnik WielkiD. Grzyb
15.20     całość / K. Olszewska
15:00     wyjazd na basen / J.Chłądzyńska, T.Morzyk

DOWOZY w roku szkolnym 2019/2020
obowiązują od 03.09.2019r.
(godziny wyjazdu z przystanku początkowego)
Autobus nr I:
I.7:00 (B. Zawadzka)
– Osiny, ul. Górnicza – Osiny, ul. Szkolna – Osiny ul. Częstochowska
– Borek Kolonia Poczesna - trasa DK1 (przystanki: Borek, przy ul. Granicznej)
– Romanów (światła) – parking przy Hali Sportowej w Kamienicy Polskiej
II.7:30 (pn., wt., czw., pt. D. Grzyb, środa (zmiana opiekuna pod halą)-  B. Zawadzka )
– Wanaty – Zawisna 19
– Zawisna do końca i z powrotem – trasa DK1 do świateł w Romanowie
– Parking przy Hali Sportowej w Kamienicy Polskiej
Autobus nr II:
I. 7:00 (pn., wt.  – A. Szkop, środa – T.Morzyk, czw., pt. – A.Gołda)
– Parking przy Hali Sportowej (Konopnickiej 12B) – trasa DK 1 do Zawady
– Zawada ul. Długa – Przegon między Zawadą a Kolonią Klepaczka
– Kolonia Klepaczka ul. Transportowa  – Zawada, ul. Krótka
– trasa DK1 do świateł w Romanowie
– Parking przy Hali Sportowej w Kamienicy Polskiej
II.7:30 (pn., wt.  – A. Szkop, środa – T.Morzyk, czw., pt. – A.Gołda)
– Parking przy Hali Sportowej (Konopnickiej 12B) – trasa DK 1 do Wanat do ul. Topolowej
– Wanaty ul. Topolowa – Wanaty, ul. Spokojna
– Kamienica Polska ul. Konopnickiej (przystanki: Apteczna, Lewiatan)
– Parking przy Hali Sportowej w Kamienicy Polskiej
Autobus nr III:
I. 7:00 (K. Kołtun)
– Rudnik Wielki, ul. Brzozowa
– Rudnik Wielki ul. Słoneczna – Rudnik Wielki ul. Stawowa
– Własna ul. Nadrzeczna – Starcza, ul. Szkolna, – Starcza ul. Targowa
– Rudnik Wielki, ul. Brzozowa i z powrotem
– Rudnik Wielki, ul. Gajowa i z powrotem
– Rudnik Wielki, ul. Słoneczna
– Parking przy Hali Sportowej w Kamienicy Polskiej
II.7:30 (K. Kołtun)
– Parking przy Hali Sportowej (Konopnickiej 12B)
– Kamienica Polska ul. Magazynowa (przy boisku)
– Kamienica Polska, ul. Konopnickiej (przystanki Magazynowa, koło Banku, stadnina koni, koło mostu Pusz)
– Parking przy Hali Sportowej w Kamienicy PolskiejCopyright © 2019 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.