foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 576 874 715
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej • 02.09.2019 - Inauguracja roku szkolnego 2019/2020. Apel przed pomnikiem Pamięci Narodowej w Kamienicy Polskiej z okazji 80-ej rocznicy wybuchu II wojny światowej
 • 11.09.2019 - Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zatwierdzenie planów na rok szkolny 2019/2020
 • 19.09.2019 - Spotkanie nr 1 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/prawnymi opiekunami
 • 20.09.2019 - Udział w akcji Sprzątanie Świata pod hasłem „Nie śmiecimy - Sprzątamy - Zmieniamy!”
 • 26.09.2019 - ABC bezpieczeństwa – poranek edukacyjny
 • 03.10.2019 - Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej " W Kraju Orła Białego". 80 rocznica wybuchy II wojny światowej
 • 08.10.2019 - Rada Pedagogiczna - analiza wyników ewaluacji wewnętrznej oraz egzaminów 2019
 • 08.10.2019 - XIX Dzień Papieski pod hasłem "Wstańcie, chodźmy!"
 • 14.10.2019 - Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • 21.10.2019 - Dzień otwartych drzwi szkoły- spotkanie rodziców z nauczycielami
 • 10.2019 - Pasowanie na ucznia kl. Ia, Ib, Ic
 • 10.2019 - XV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 6-osobowej
 • 01.11.2019 - Święto Zmarłych. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 07.11.2019 - "Ojczyzna mała i duża" - apel dla klas I-III
 • 08.11.2019 - Akademia z okazji Święta Niepodległości (SP)
 • 18.11.2019 - Spotkanie nr 2 wychowawców i nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami
 • 20-22.11.2019 - Próbny egzamin ósmoklasisty (NE)
 • 28.11.2019 - Andrzejkowy wieczór taneczny
 • 29.11.2019 - Światowy Dzień Walki z AIDS. XIV Wewnątrzszkolny Konkurs na temat AIDS i HIV
 • listopad 2019 - Powiatowy Turniej Koszykówki z okazji Odzyskania Niepodległości
 • listopad 2019 - Konkursy przedmiotowe - I etap szkolny
 • listopad 2019 - Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
 • 06.12.2019 - Mikołajki. Wyjazdy do kina według terminarza i repertuaru
 • 17.12.2019 - Dzień otwartych drzwi szkoły - spotkanie rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami
 • 20.12.2019 - Tradycje Świąt Bożego Narodzenia - apel. Spotkanie wigilijne uczniów i nauczycieli
 • 23.12.2019 - 01.01.2020 - Zimowa przerwa świąteczna
 • 02-03.01.2020 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (Rozp. MEN z  dn.11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. 2017 poz.1603)
 • 09.01.2020 - Termin wystawienia ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania
 • 09.01.2020 - Bezpieczne ferie zimowe. Bezpieczne dziecko w sieci - apel.
 • 12.01.2020 - XXVIII Finał WOŚP w gminie Kamienica Polska
 • 13-26.01.2020 - Ferie zimowe
 • 01.2020 - Konkursy przedmiotowe – II etap rejonowy
 • 28.01.2020 - Herbatka dla Babci i Dziadka - akademia
 • 30.01.2020 - Rada pedagogiczna klasyfikacyjna (śródroczna)
 • 03.02.2020 - Rada pedagogiczna plenarna (śródroczna)
 • 05.02.2020 - Spotkanie nr 3 wychowawców i nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami
 • 13.02.2020 - Zabawa karnawałowa
 • 21.02.2020 - VI Szkolny Konkurs Polonistyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
 • 05.03.2020 - Dzień Kobiet – apel
 • 10.03.2020 - Dzień otwartych drzwi szkoły- spotkanie rodziców z nauczycielami
 • 12.03.2020 - Inscenizacja fragmentu Balladyny Juliusza Słowackiego
 • 19.03.2020 - Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
 • 20.03.2020 - Dzień Samorządności. Nocny Festiwal Nauk
 • 23-25.03.2020 - Rekolekcje wielkopostne
 • 26.03.2020 - Rada Pedagogiczna - procedury egzaminu
 • marzec 2020 - Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla klas I-III "Znamy wiersze polskich poetów"
 • marzec 2020 - Konkursy przedmiotowe – III etap wojewódzki
 • 07.04.2020 - Spotkanie nr 4 wychowawców i nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami
 • 08.04.2020 -Tradycje Świąt Wielkanocnych
 • 09-14.04.2020 - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 21-23.04.2020 - Egzamin ósmoklasisty; Dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych (Rozp. MEN z dn. 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. 2017 poz. 1603)
 • 30.04.2020 - 229 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja – apel
 • kwiecień 2020 - Powiatowy Turniej Gier i Zabaw o Puchar Starosty Częstochowskiego
 • kwiecień 2020 - „Szlachetne Zdrowie” – poranek szkolny Klubu Wiewiórka
 • kwiecień 2020 - Powiatowe Konkursy Jurajskie
 • 01.05.2020 - Święto pracy. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
 • 08.05.2020 - Uroczystość przy pomniku w Kamienicy Polskiej z okazji 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej
 • 08,10.05.2020 - Konkurs Piosenki A. Osieckiej „Rozśpiewać Świat” (XVI edycja)
 • 20.05.2020 - Dzień otwartych drzwi szkoły - spotkanie rodziców/prawnych opiekunów  z nauczycielami
 • 18-20.05.2020 - Kilkudniowe wycieczki szkolne
 • 23.05.2020 - Dzień integracji środowiska szkolnego "Rodzice-Dzieci-Nauczyciele"
 • 26.05.2020 - Dzień Matki – apel kl.3
 • maj 2020 - XV Gala Matematyków
 • maj 2020 - Święto książki. „Sienkiewicza znać i czytać warto” - Konkurs
 • maj 2020 - Powiatowy konkurs czytelniczo - plastyczny „Umiem pięknie czytać”
 • maj 2020 - XII Powiatowy Konkurs „Tercet Matematyczno - Przyrodniczy”
 • maj 2020 - I Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców z klas 4-6
 • maj 2020 - I Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców z klas 7-8
 • 05.06.2020 - Światowy Dzień Ochrony Środowiska. XI Szkolny Konkurs o Ochronie Środowiska
 • 10.06.2020 - Termin wystawienia ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania
 • 11.06.2020 - Święto Bożego Ciała; Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 12.06.2020 - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (Rozp. MEN z  dn.11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. 2017 poz.1603)
 • 18.06.2020 - Rada pedagogiczna klasyfikacyjna (roczna)
 • 22.06.2020 - Rada pedagogiczna plenarna (roczna)
 • 24.06.2020 - Pożegnanie klas VIII
 • 25.06.2020 - Dzień sportu. Piknik.
 • 26.06.2020 - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020
 • 27.06 - 31.08.2020 - Ferie letnieCopyright © 2020 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.