foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+48 34 32 73 304
spkamienica@spkp.pl

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej • 03.09.2018 - Inauguracja roku szkolnego 20187/2019. Apel przed pomnikiem Pamięci Narodowej w Kamienicy Polskiej z okazji 79-ej rocznicy wybuchu II wojny światowej
 • 13.09.2018 - Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zatwierdzenie planów na rok szkolny 2018/2019
 • 20.09.2018 - Spotkanie nr 1 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/prawnymi opiekunami
 • 21.09.2018 - Udział w akcji Sprzątanie Świata pod hasłem „Akcja-Segregacja!”
 • 27.09.2018 - ABC bezpieczeństwa – poranek edukacyjny
 • 10.10.2018 - Rada Pedagogiczna - analiza wyników ewaluacji wewnętrznej
 • 12.10.2018 -Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • 16.10.2018 - Dzień otwartych drzwi szkoły- spotkanie rodziców z nauczycielami
 • 18.10.2018 - XVIII Dzień Papieski „Promieniowanie ojcostwa”
 • 25.10.2018 - XVI Konkurs Poezji Patriotycznej. 79 rocznica wybuchu II wojny światowej. 100 lat Niepodległości Polski
 • 30.10.2018 - Inscenizacja fragmentu „Dziadów” A. Mickiewicza
 • 10.2018 - Pasowanie na ucznia kl. I
 • 01.11.2018 - Święto Zmarłych. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych
 • 02.11.2018 - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych (Rozp. MEN z dn. 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. 2017 poz. 1603)
 • 09.11.2018 - Akademia z okazji Święta Niepodległości (LO)
 • 15.11.2018 - Spotkanie nr 2 wychowawców i nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami
 • 21-23.11.2018 - Próbny egzamin ósmoklasisty (NE)
 • 28-30.11.2018 - Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III Gim (NE)
 • 11.2018 - Konkursy przedmiotowe – I etap szkolny
 • 29.11.2018 - Andrzejkowy wieczór taneczny
 • 30.11.2018 - Światowy Dzień Walki z AIDS. XIII Wewnątrzszkolny Konkurs na temat AIDS i HIV
 • 06.12.2018 - Mikołajki. Wyjazdy do kina według terminarza i repertuaru
 • 18.12.2018 - Dzień otwartych drzwi szkoły - spotkanie rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami
 • 20.12.2018 - Tradycje Świąt Bożego Narodzenia- apel. Spotkanie wigilijne uczniów i nauczycieli
 • 22.12.2018 - 01.01.2019 - Zimowa przerwa świąteczna
 • 13.01.2019 - XXVII Finał WOŚP w gminie Kamienica Polska
 • 15.01.2019 - Termin wystawienia ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania
 • 01.2019 - Konkursy przedmiotowe – II etap rejonowy
 • 21.01.2019 - Herbatka dla Babci i Dziadka- akademia
 • 22.01.2019 - Rada pedagogiczna klasyfikacyjna (śródroczna)
 • 24.01.2019 - Rada pedagogiczna plenarna (śródroczna)
 • 30.01.2019 - Spotkanie nr 3 wychowawców i nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami
 • 07.02.2019 - Bezpieczne dziecko w sieci – apel. Bezpieczne ferie zimowe
 • 11.02.2019 - 24.02.2019 - Ferie zimowe
 • 25.02.2019 - V Szkolny Konkurs Polonistyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
 • 28.02.2019 - Zabawa karnawałowa
 • 01-03.04.2019 - Rekolekcje wielkopostne
 • 07.03.2019 - Dzień Kobiet – apel
 • 13.03.2019 - Dzień otwartych drzwi szkoły- spotkanie rodziców z nauczycielami
 • 16.03.2019 - Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
 • 22.03.2019 - Dzień Samorządności. Nocny Festiwal Nauk
 • 03.2019 - I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego
 • 03.2019 - Konkursy przedmiotowe – III etap wojewódzki (Gim.)
 • 04.04.2019 - Spotkanie nr 4 wychowawców i nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami
 • 04.04.2019 -Tradycje Świąt Wielkanocnych
 • 10-12.04.2019 - Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna, część matematyczno-przyrodnicza, część z języka obcego nowożytnego; Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych (Rozp. MEN z dn. 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. 2017 poz. 1603)
 • 15-17.04.2019 - Egzamin ósmoklasisty; Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych (Rozp. MEN z dn. 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. 2017 poz. 1603)
 • 18.04.2019-23.04.2019 - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 04.2019 - Powiatowy Turniej Gier i Zabaw o Puchar Starosty Częstochowskiego
 • 25.04.2019 - „Szlachetne Zdrowie” – poranek szkolny Klubu Wiewiórka
 • 30.04.2019 - 228 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja – apel
 • 04.2019 - Powiatowe Konkursy Jurajskie
 • 01.05.2019 - Święto pracy. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
 • 02.05.2019 - Dzień Flagi Państwowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych (Rozp. MEN z dn. 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. 2017 poz. 1603)
 • 03.05.2019 - Święto Konstytucji 3-go Maja. Dzień wolny od dydaktyczno–wychowawczych
 • 08.05.2019 - Uroczystość przy pomniku w Kamienicy Polskiej z okazji 74 rocznicy zakończenia II wojny światowej
 • 10,12.05.2019 - Konkurs Piosenki A. Osieckiej „Rozśpiewać Świat” (XV edycja)
 • 14.05.2019 - Dzień otwartych drzwi szkoły - spotkanie rodziców/prawnych opiekunów  z nauczycielami-
 • 13.05.2019 - XIV Gala Matematyków
 • 24.05.2019 - Dzień Matki – apel
 • 05.2019 - Święto książki. Konkurs „Sienkiewicza znać i czytać warto”
 • 05.2019 - Powiatowy konkurs czytelniczo-plastyczny „Umiem pięknie czytać”
 • 05.2019  - Powiatowy Konkurs „Tercet Matematyczno- Przyrodniczy”
 • 05.2019 - XIV Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Dyrektora SP w Kamienicy Polskiej pod patronatem Starosty Częstochowskiego
 • 01.06.2019 - Dzień integracji środowiska szkolnego „Rodzice-Dzieci-Nauczyciele”
 • 04.06.2019 - Dzień otwartych drzwi szkoły- spotkanie rodziców z nauczycielami
 • 06.06.2019 - Termin wystawienia ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania
 • 5-7.06.2019 - Kilkudniowe wycieczki szkolne
 • 07.06.2019 - Światowy Dzień Ochrony Środowiska. X Szkolny Konkurs o Ochronie Środowiska
 • 13.06.2019 - Rada pedagogiczna klasyfikacyjna (roczna)
 • 18.06.2019 - Rada pedagogiczna plenarna (roczna)
 • 19.06.2019 - Dzień sportu. Piknik.
 • 19.06.2019 - Pożegnanie klas VIII SP i III Gim.
 • 20.06.2019 - Święto Bożego Ciała. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych
 • 21.06.2019 - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019
 • 22.06 - 31.08.2019 - Ferie letnieCopyright © 2019 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.