foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 576 874 715
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej26 maja to dzień, który jest dla dzieci, czy tych młodszych, czy tych starszych wielkim przeżyciem. W tym dniu wszystkie mamy obchodzą swoje święto. Każda mama dla swojego dziecka jest najpiękniejsza, najukochańsza, najlepsza. "Mama'' to słowo międzynarodowe, a z pewnością pierwsze w życiu każdego z nas, zarazem najłatwiejsze do wymówienia przez dziecięce usta. Najdroższe Mamy! Zawsze cierpliwe, oddane, troskliwe i śpieszące z pomocą. W dniu Waszego święta uczniowie z klas I-III życzą Wam przede wszystkim zdrowia oraz spełnienia marzeń, ale nie tych mówionych głośno, tylko tych, które chowacie w sercu. Dzieci przygotowały dla swoich kochanych mam piękne laurki pełne ciepłych życzeń oraz zadedykowały piosenkę. Tak trudno nam wyrazić to co w sercu czujem więc mówimy jedno słowo… Kochane Mamy: DZIĘKUJEMY !

W związku ze stopniowym uruchamianiem pracy szkół informujemy, że:
- Od 18 maja 2020 za zgodą rodziców istnieje możliwość prowadzenia w szkole zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Harmonogram tych zajęć ustalony zostanie indywidualnie z rodzicami uczniów;
- Od 25 maja 2020 przywrócone zostają w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zajęcia w świetlicy szkolnej organizowane będą według potrzeb w porozumieniu z rodzicami uczniów. Harmonogram tych zajęć zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym;
- Realizacja podstawy programowej (zajęcia dydaktyczne) w klasach I-III prowadzone będą nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
- Od 25 maja br. uczniowie klas ósmych będą mogli korzystać z konsultacji na terenie szkoły w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych. Konsultacje są dobrowolne, odbywają się wyłącznie za zgodą rodziców i uzależnione będą od potrzeb uczniów.
- Od 1 czerwca br. możliwość konsultacji na terenie szkoły będą mieli wszyscy uczniowie. Konsultacje maja charakter dobrowolny, odbywać się mogą za zgodą rodziców i uzależnione będą od potrzeb uczniów. Tak jak do tej pory aż do odwołania we wszystkich klasach kontynuowane będzie nauczanie zdalne.
- Nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania wytycznych GIS, MZ oraz MEN dotyczących przeciwdziałania COVID -19.
Z poważaniem
Magdalena Muchla

18 maja 2020 odbyło się 7. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Czytelniczego Ja czytam! po raz drugi w formie online. Tym razem gościłyśmy panią dyrektor Magdalenę Muchlę, co niewątpliwie było ciekawym doświadczeniem. Podczas tego spotkania tematem przewodnim była miłość ujęta w różnych aspektach, ale również filozoficzne postrzeganie życia.

Czytaj więcej...

Jest wtorek, 18 maja 1920 roku, ciepły, pogodny dzień, pełen zapachu bzu. Między piątą a szóstą po południu Emilia Wojtyłowa, gospodyni domowa z Wadowic, rodzi syna. Syna, który 58 lat później został głową Kościoła katolickiego na świecie, Ojcem Świętym, następcą świętego Piotra.
„Więc oto idzie papież słowiański Ludowy brat.
On rozda miłość, jak dziś mocarze Rozdają broń.
Sakramentalną moc on pokaże,
Świat wziąwszy w dłoń...”

Czytaj więcej...

Dnia 11 maja 2020 odbyło się spotkanie online Dyskusyjnego Klubu Czytelniczego. Ja czytam! Tym razem analizowane, interpretowane i wartościowane były utwory wybranych poetek i poetów przez uczennice z klasy VIII b, które po raz kolejny udowodniły, że są wyjątkowe, wrażliwe, a przede wszystkim szukające w życiu głębszych wartości często niewidocznych na pierwszy rzut oka. Podczas spotkania zajmowaliśmy się wierszami: K.K. Baczyńskiego Wyspa syren; A. Mickiewicza Przyjaciółka; Rupi Kaur Święto; H. Poświatowskiej Jestem jak gwiazda; W. Szymborskiej Miłość od pierwszego wejrzenia; M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Ptaszek i Czas krawiec kulawy. Wybrana poezja to utwory z wyższej półki. Pomimo zmiany przebiegu spotkania…online…było świetnie!
Barbara Zawadzka

W związku z przystąpieniem Gminy Kamienica Polska do realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 informujemy, że rodzice/ opiekunowie prawni uczniów mogą wnioskować do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej o wypożyczenie laptopa na potrzeby zdalnej edukacji. Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego posiada każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie posiadający własnego komputera domowego. Zgłoszenia ucznia można dokonać u wychowawcy klasy oraz w sekretariacie szkoły. Na zgłoszenia czekamy do 4 maja 2020r. Szczegółowe informacje o realizacji projektu, w tym warunki i tryb wypożyczenia sprzętu, zawarte są w Regulaminie wypożyczenia sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

Regulamin

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że szkoły pozostaną zamknięte do 24 maja 2020r. Poznaliśmy też datę egzaminów ósmoklasisty. Egzaminy odbędą się w dniach 16 - 18 czerwca 2020r. Do 24 maja szkoła będzie w dalszym ciągu prowadziła nauczanie zdalne.
Z poważaniem
Magdalena Muchla

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. Niech Zmartwychwstanie napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej

Prezes Rady Ministrów poinformował o przedłużeniu obostrzeń wdrożonych w związku z epidemią koronawirusa. Szkoły pozostają zamknięte do 26 kwietnia, przesunięte zostają terminy egzaminów maturalnych oraz egzaminów ósmoklasisty. Terminy egzaminów zostaną podane na trzy tygodnie przed ich przeprowadzeniem. Egzaminy ósmoklasisty odbędą się prawdopodobnie w czerwcu. Tak jak do tej pory, po świętach (tj. od 15 kwietnia) szkoła będzie prowadziła edukację zdalną. Prosimy o pozostanie w domach i stosowanie się do społecznej kwarantanny. Szczególnie w święta pozostańmy w domach. Od przyszłego czwartku, tj. 16 kwietnia wszyscy mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.
Pozdrawiam
Magdalena Muchla

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2020r. następuje przedłużenie zawieszenia zajęć od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Począwszy od 26.03 nauczanie na odległość realizowane będzie na platformie Workplace. O szczegółach Rodzice będą poinformowani przez e-dziennik.