foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 579 470 809
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej„W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał,
aby wiec poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi,
ale i dla drugich”
Jan Paweł II (przemówienie w UNESCO)

 

MISJA SZKOŁY:

Podstawą misji naszej szkoły jest przekonanie, że w każdym dziecku tkwi twórczy potencjał, który trzeba tylko umiejętnie rozwijać.

Misją jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów, wspierania ich w procesie nabywania wiedzy i umiejętności, które zapewnią im godne życie w przyszłości.

WIZJA SZKOŁY:

Nasza szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń ma szansę stać się człowiekiem twórczym, wrażliwym na każde cierpienie i przejawy niesprawiedliwości, ceniącym prawdę, dobro i przyjaźń. Ponieważ wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości we wszystkich sferach, które powinno być wzmocnione i uzupełnione przez działanie z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży, dlatego nasza szkoła u uczniów kształci postawy, rozwija wrażliwość, także odkrywa ich zdolności, możliwości, mocne strony i buduje na nich własną tożsamość i siłę młodego człowieka. Uczy też konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami.

Tak więc będziemy dokładać wszelkich starań, aby nasz uczeń mógł się wszechstronnie rozwijać w wymiarze intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym, społecznym, moralnym i duchowym. Pragniemy, aby wyrósł na prawego obywatela i świadomego mieszkańca naszej gminy i zawsze potrafił dostrzec krzywdę słabszego i mu pomóc. Dlatego program wychowawczo - profilaktyczny naszej szkoły zakłada, że wychowanie młodego człowieka będzie miało miejsce w każdym momencie edukacji. Bez względu bowiem na to czy nauczamy przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych, artystycznych, sportowych, czy pracujemy z młodzieżą na różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych czy też organizujemy imprezy szkolne takie, jak: akademie, apele, dyskoteki, konkursy, wycieczki, zawsze jednocześnie uczymy, wychowujemy i opiekujemy się powierzonymi nam uczniami.

CELE OGÓLNE

1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)

2. Uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej edukacji na danym etapie

3. Celem programu z zakresu profilaktyki jest poprawa bezpieczeństwa ucznia w szkole i po za nią oraz  wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności nowych zachowań pożądanych wobec współczesnych zagrożeń.

4. Zaplanowane działania mają na celu przekazanie wartości oraz norm moralnych i społecznych uczniom szkoły podstawowej.

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2022-2023 -pobierz-

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE PLANY DZIAŁAŃ DLA KLAS I-VIII na rok szkolny 2022-2023 -pobierz-Copyright © 2023 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.