foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 579 470 809
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej


Informacja dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkole od 1 września 2021r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej informuje, że w wyniku rekrutacji wszystkie dzieci, których zgłoszenia i wnioski wpłynęły do sekretariatu szkoły zostały przyjęte do klasy pierwszej. Lista dzieci przyjętych została umieszczona na drzwiach wejściowych do szkoły.
Spotkanie z rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w szkole od 1 września 2021r. planowane jest na drugą połowę czerwca 2021r. O dokładnym terminie zebrania zostaną Państwo powiadomieni m.in. poprzez stronę internetową szkoły oraz podane w zgłoszeniach adresy e-mail.
W szkole zostaną utworzone dwa oddziały klasy pierwszej. Podczas spotkania przekażemy informacje dotyczące m.in. przypisania dzieci do oddziałów - I a lub I b, a także wszelkie niezbędne informacje dotyczące organizacji nauki w szkole.
Dyrektor szkoły
Magdalena Muchla

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej na rok szkolny 2021/2022

Czytaj więcej...Copyright © 2022 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.