foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 579 470 809
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy PolskiejZasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej na rok szkolny 2023/2024

Do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej przyjmowani są uczniowie, którzy zamieszkują w obwodzie szkoły w następujących miejscowościach: Kamienica Polska, Kolonia Klepaczka, Osiny, Podlesie, Romanów, Rudnik Wielki, Wanaty, Zawada i Zawisna na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami

Załączniki:Copyright © 2023 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.