foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 579 470 809
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy PolskiejElektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do naszej szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl. Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej szkoły.

Profil placówki znajduje się pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SPKamienicaPolska

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej (42-260 Kamienica Polska, pow. częstochowski, woj. śląskie) na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) /SPKamienicaPolska/SkrytkaESP

Skrzynka zawiera formularz elektroniczny: pismo ogólne do podmiotu publicznego (Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw >  Pismo ogólne do podmiotu publicznego), za  pomocą którego załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji szkoły. Za pomocą formularza można złożyć wniosek, podanie, skargę, zażalenie, odwołanie, informacje, zawiadomienie, opinię oraz inne pismo. Do składanych pism można dołączyć załączniki: doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml;

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów.

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Sprawy załatwiane w trybie postępowania administracyjnego wymagają podania imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu.

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.Copyright © 2023 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.