foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 576 874 715
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy PolskiejChętni uczniowie klas III gimnazjum 16 listopada br. Uczestniczyli w wydarzeniu pt. . „Zarządzanie jest cool”,  była to wizyta studyjna na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej połączona z warsztatami edukacyjno - ekonomicznymi. Organizatorem było Studenckie Koło Naukowe  „FaMa” Business Leaders Club działające na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Wydarzenie było kierowane do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz pierwszych szkół średnich.Główny cel: propagowanie i rozwijanie umiejętności oraz postaw przedsiębiorczych wśród zakwalifikowanych uczestników przez uczestnictwo w wizycie studyjnej na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, w trakcie której przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjno - ekonomiczne. Wydarzenie pt. „ Zarządzanie jest cool” składało się z trzech modułów:

Moduł 1 - Warsztaty, w ramach których uczestnicy wydarzenia byli zaproszeni do udziału w grze decyzyjnej - pt. Decyduj o swojej firmie. Zajęcia sprzyjały również integracji z uczestnikami spotkania z innych szkół. Rozwijały kreatywność i współpracę w zespole.
Moduł 2 - zapoznanie uczestników ze specyfiką funkcjonowania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Dzięki uprzejmości kierownik dziekanatu pani mgr Doroty Chłąd uczniowie mogli zobaczyć od środka pracę administracyjną uczelni oraz dowiedzieć się, jak funkcjonuje dziekanat dla studentów. Młodzież miała również okazję zobaczyć jakie możliwości posiada Aula nie tylko poprzez udział w mini wykładzie starszych kolegów i koleżanek, ale także przez prelekcję pana Juliana Dołowąckiego specjalisty obsługującego obiekt. Chętni trzecioklasiści mięli okazję własnoręcznie przesunąć części ruchome auli sprawdzając możliwości techniczne pomieszczenia.
Moduł 3 - przybliżenie pracy nauczyciela akademickiego w trakcie spotkania pt. I Ty możesz tworzyć naukę.  Uczniowie zostali przyjęci w sali rady wydziału przez panią profesor dziekan dr hab. Dorotę Jelonek, która nawiązała do historii wydziału i uczelni, a także przedstawiła aktualną ofertę kształcenia.

Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym przedsięwzięciu pani Monice Sipa oraz pani Iwonie Gorzeń-Mitka. 

 Copyright © 2021 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.