foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 576 874 715
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy PolskiejW Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza działa Dyskusyjny Klub Edukacyjny. Ja czytam!

Obecnie panuje moda na czytanie. Akcje propagujące czytanie są popularne. Działanie naszego Klubu skupione jest wokół książek i problematyki czytania. Podczas comiesięcznych spotkań  uczniowie dzielą się doświadczeniami, spostrzeżeniami, wymieniają opiniami z odnoszeniem do faktów, uczą się formułować myśli używając poprawnej polszczyzny. Cechą wspólną jest krzewienie czytelnictwa! Oprócz tego uczniowie poznali zasady dyskusji i się do nich stosują. W tym roku szkolnym 2018/2019 uczniowie z klasy VII b  należący do Klubu zajmują się utworami Ludmiły Marjańskiej.

Ludmiła Marjańska ur. 26 grudnia w Częstochowie – zm. 17 października 2005 w Warszawie. W latach 1936-1942 uczęszczała do Państwowego Gimnazjum im.

J. Słowackiego w Częstochowie, w czasie okupacji uczyła się na tajnych kompletach. Studiowała na Wydziale Dyplomatyczno - Konsularnym konspiracyjnej Akademii Nauk Politycznych w Częstochowie i w Warszawie. Pracowała zarobkowo i brała udział w działalności AK w Częstochowie. W 1953 roku zadebiutowała na łamach „Twórczości” (nr 8) wierszem Ethel. W latach 1956-1961 studiowała na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, zakończyła je uzyskaniem magisterium. W latach 1957-1979 współpracowała z Polskim Radiem. Była redaktorką audycji poetyckich w dziale literackim, kierownikiem satyry i poezji Programu III PR.  Od 1959 roku była członkiem Związku Literatów Polskich. Swoje utwory publikowała na łamach Tygodnika „Współczesność”, miesięcznika „Literatura”. W 1972 roku wyróżniona została odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. W 1974 roku wyróżniona Odznaką Honorową Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. W 1982 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1995 roku została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy. W 1997 roku uzyskała Nagrodę Literacką im. W. S. Reymonta za całokształt twórczości poetyckiej, ufundowanej przez Związek Rzemiosła Polskiego. Ludmiła Marjańska to poetka, która wywodzi sięz ziemi częstochowskiej. Jej wiersze uczą miłości do człowieka i świata, przekazują prawdy oczywiste w sposób prosty, ale jednocześnie zmuszający odbiorcę do intelektualnego wysiłku.

Poetka wydała wiele tomików wierszy: „Chmurne okna”, „Gorąca gwiazda”, „ W koronie drzewa”, „Prześwit”, „Przez całe życie miłość”, „Żywica”, „Córka Bednarza”, „Otwieram sen”. Pisała również wiersze i opowiadania dla dzieci. Poetka tłumaczyła również poezję angielską i amerykańską m.in. T. Roethke, M. Moore, R. Wilbur, W. B. Yeatsa, E.Dickinson. (Informacje o autorce zostały wykorzystane z książki E.Hurnikowa, Z częstochowskiej ziemi na „literacki parnas”, Muzeum Częstochowskie 2006).

Do tej pory odbyły się jedno spotkanie 3.10.2018roku.

Podczas pierwszego spotkania uczniowie dyskutowali na temat opowiadania Zielony Żuczek. Opowiadanie to przedstawia perypetie Zielonego Żuczka, który chciał się nauczyć latać. Podczas swojej wędrówki spotyka się z różnymi zwierzątkami i prosi je o radę związaną z nauką latania. Najważniejsze jest jednak optymistyczne przesłanie utworu, że należy mieć marzenia i pomimo trudności dążyć do ich realizacji.

Podczas tego spotkania mogliśmy gościć Panią dyrektor Magdalenę Muchlę.

Każde spotkanie odbywa się w luźnej atmosferze przy ciasteczkach .

Przebiega w kilku etapach.

 I etap to są ogólne wypowiedzi na temat przeczytanej baśni.

II etap dotyczy rundy pt. Kto przeczytał dokładniej, kto wie więcej?

III etap to runda w której odbywa się dyskusja – pomocne są tu pytania prowadzącego – jest to rodzaj czytelniczego dialogu dotyczącego wartości społecznych.

IV etap podsumowanie dyskusji, wspólny wybór baśni do przeczytania na następne spotkanie.

V etap to wybór, ocena strojów przygotowanych na spotkanie i wykonanie pamiątkowych zdjęć przy odpowiedniej dekoracji.

 Należy dalej pracować z uczniami w taki sposób, bo rozbudza to kreatywność i dzieci są rzeczywiście zaangażowane i zaciekawione, a przede wszystkim CZYTAJĄ!

                                Copyright © 2021 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.