foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 579 470 809
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej


1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. O godzinie 4.35 przeprowadzono zbombardowanie Wielunia. Atak ten nastąpił kilka minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte. II wojna światowa była największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości, w której Polska poniosła największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.
Obchody 82 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej uczczono w Gminie Kamienica Polska odśpiewaniem Hymnu Państwowego oraz złożeniem wiązanek kwiatów pod obeliskiem przy Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej ku czci pomordowanych mieszkańców wsi we wrześniu 1939 roku. Na uroczystości obecni byli m.in. Wójt Gminy Kamienica Polska Pan Adam Tajber, nauczyciele i uczniowie, przedstawiciele Związku Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz ochotniczych straży pożarnych.Copyright © 2021 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.