foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 576 874 715
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy PolskiejOrganizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej

We wtorek 1 września 2020r. rozpocznie się nowy rok szkolny 2020/2021. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną oraz zalecenia MEN, GIS i MZ rozpoczęcie roku odbędzie się wg następującego harmonogramu:

Klasy: Iab  oraz IVab – rozpoczęcie roku sali gimnastycznej o godzinie 9.00. (po krótkim ogólnym spotkaniu w sali gimnastycznej uczniowie udają się wraz z wychowawcami do swoich klas)

- Rodzice i opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko przez wejście przy Sali gimnastycznej, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

- Rodzice i opiekunowie przyprowadzający ucznia do szkoły oraz odbierający go ze szkoły muszą posiadać i stosować środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, jednorazowe rękawiczki lub odkażanie rąk przed wejściem do szkoły) zarówno podczas odprowadzania i odbierania uczniów, jak również w trakcie przebywania w obowiązującej strefie przebywania wspólnego szkoły.

- Dla uczniów przybywających do szkoły zapewniony będzie dowóz i odwóz szkolny.

Dowóz: Wyjazd z przystanku początkowego przy Hali Sportowej w Kamienicy Polskiej

1) Autobus: godz. 8:15 – trasa: Zawisna, Zawada, Kolonia Klepaczka, Rudnik Wielki (p. A. Gołda)

2) Autobus: godz. 8:15 – trasa: Osiny, Wanaty ul. Spokojna, Kamienica Polska (p. A. Ludwikowska)

Odwóz – godz. 10:00 wg potrzeb

Klasy: IIabc, IIIab, Va, VIabc, VIIabc oraz VIIIab – rozpoczęcie roku szkolnego

- o godzinie 9.00 - wychowawcy klas przekażą informacje na temat aktualnie obowiązujących zasad i ograniczeń w przestrzeni publicznej oraz organizacji zajęć w naszej szkole.

- o godzinie 10.30 - delegacja uczniów wraz z Pocztem Sztandarowym weźmie udział w uroczystości z okazji 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa w Kamienicy Polskiej (przy Urzędzie Gminy).

Na stronie internetowej szkoły zamieszczona została „Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca w okresie pandemii COVID-19”. Bardzo proszę rodziców i uczniów o zapoznanie się z jej treścią.

Z poważaniem
Magdalena MuchlaCopyright © 2020 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.