foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 579 470 809
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej


15.11.21 uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego ARCHIMEDES.PLUS- LINGUA.PLUS.
Celem konkursu jest:
- zachęcanie uczniów do lepszego opanowania języków obcych
- rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim - wzbogacanie wiedzy o świecie, w tym krajach i regionach, w których mówi się po angielsku.
Udział w konkursie polega na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu wyboru, po wcześniejszym wyborze kategorii, odpowiedniej do wieku ucznia. Wyniki zostaną ogłoszone 10 stycznia 2022 roku. W konkursie brało udział 22 uczniów z klas 4-8. Karty odpowiedzi zostały wysłane do sprawdzenia. Czekamy na wyniki!!!Copyright © 2022 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.