foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 576 874 715
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy PolskiejW związku ze stopniowym uruchamianiem pracy szkół informujemy, że:
- Od 18 maja 2020 za zgodą rodziców istnieje możliwość prowadzenia w szkole zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Harmonogram tych zajęć ustalony zostanie indywidualnie z rodzicami uczniów;
- Od 25 maja 2020 przywrócone zostają w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zajęcia w świetlicy szkolnej organizowane będą według potrzeb w porozumieniu z rodzicami uczniów. Harmonogram tych zajęć zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym;
- Realizacja podstawy programowej (zajęcia dydaktyczne) w klasach I-III prowadzone będą nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
- Od 25 maja br. uczniowie klas ósmych będą mogli korzystać z konsultacji na terenie szkoły w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych. Konsultacje są dobrowolne, odbywają się wyłącznie za zgodą rodziców i uzależnione będą od potrzeb uczniów.
- Od 1 czerwca br. możliwość konsultacji na terenie szkoły będą mieli wszyscy uczniowie. Konsultacje maja charakter dobrowolny, odbywać się mogą za zgodą rodziców i uzależnione będą od potrzeb uczniów. Tak jak do tej pory aż do odwołania we wszystkich klasach kontynuowane będzie nauczanie zdalne.
- Nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania wytycznych GIS, MZ oraz MEN dotyczących przeciwdziałania COVID -19.
Z poważaniem
Magdalena MuchlaCopyright © 2020 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.